top of page

DUAL KIDS

 

Już od 25 lat prowadzimy kursy w przedszkolach oraz w siedzibie naszej Szkoły.

Nauka oparta jest na autorskim programie DUAL KIDS,    a zajęcia odbywają się w małych 4-8 osobowych grupach. Dzieci mają również okazję zapoznać się z kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych oraz rozmawiać z native speakerem.

 

Pierwsza próbna lekcja jest zawsze bezpłatna!!!

NIE NUDZĘ SIĘ!!!

Zajęcia są bardzo urozmaicone - dzieci mają możliwość korzystania z kilku sal lekcyjnych w zależności od typu wykonywanych zadań. Dysponujemy salą wyposażoną w stoliki do pracy z podręcznikami, salę do zabaw ruchowych oraz salę z projektorem i symulatorem lotów.

BAWIĘ SIĘ I ROZWIĄZUJĘ ZAGADKI!!!

Maluchy najłatwiej zapamiętują nowe wyrażenia wzrokowo, a więc najlepszą formą nauki w tym wieku jest zabawa z wykorzystaniem kart i słowniczków obrazkowych.

ROZMAWIAM PO ANGIELSKU!!!

Już od pierwszych tygodni nauki, dzieci mają okazję spróbować swoich sił w rozmowie z lektorem native speaker używając w naturalnej konwersacji wyrażeń  przyswojonych na zajęciach z nauczycielem polskim. Mają również możliwość poznania kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii, USA i Irlandii. Zajęcia z native speakerem stanowią 10 % wszystkich zajęć w kursie.

POWTARZAM W DOMU!!!

Dzięki słowniczkom i materiałom audio dzieci mogą samodzielnie lub z pomocą rodziców utrwalać poznane wyrażenia w domu. Zwiększa to częstotliwość kontaktu dziecka z językiem angielskim podnosząc przy tym efekty nauki.

BIORĘ UDZIAŁ W KONKURSACH!!!

Chcąc zachęcić dzieci do nauki języka, przeprowadzamy w naszej szkole liczne konkursy. W przypadku grup przedszkolnych mają one formę różnego rodzaju quizów i loteryjek z nagrodami. Dzieci chętniej powtarzają w domu poznane słownictwo, jeśli po przyjściu na lekcję mają możliwość pochwalenia się tym, co zapamiętały i otrzymania za to nagrody.

bottom of page