top of page

METODA

Sposób nauczania wypracowany i od 25 lat z powodzeniem stosowany w naszej szkole to metoda dualna, która umożliwia uczniom komunikowanie się w języku obcym już od pierwszych zajęć.  Polega ona na tym, że jedną lekcję prowadzi nauczyciel polski, a drugą obcokrajowiec – native speaker danego języka. 

Polski nauczyciel tłumaczy znaczenie słówek i wyrażeń, prezentuje metody ich zapamiętywania, a w razie potrzeby objaśnia gramatykę. 

Zajęcia z native speaker’em umożliwiają prowadzenie naturalnej rozmowy oraz tzw. osłuchanie się z językiem.

W kontakcie z nim uczniowie zapominają, że są na lekcji, skupiają się na tym, aby przekazać jakąś informację, a nie tylko wykonać polecenie z podręcznika. Przyzwyczajają się do korzystania ze zwrotów ułatwiających komunikację typu „Proszę, powtórz” czy „Proszę, mów wolniej” i przede wszystkim nie wstydzą się popełniać błędów, bo widzą, że potrafią jakoś „dogadać się” z rozmówcą. Jest to szczególnie ważne podczas zajęć z dorosłymi, którzy często mają problem z tzw. blokadą i trudno im pokonać strach przed mówieniem w języku obcym.

colage 2017 2018 goscie2.JPG

Nauka języka z native speaker’em jest łatwa i przyjemna, bo zajęcia takie przypominają bardziej spotkanie w gronie znajomych niż typowe lekcje w szkole.

Dzięki konwersacjom z native speaker’em, będącym podstawą metody dualnej, kursanci zdobywają pierwsze szlify w naturalnej rozmowie i dzięki temu świetnie radzą sobie używając języka obcego w pracy lub wyjeżdżając za granicę.

Wszystkie kursy prowadzone w szkole Dual są zgodne z Europejską Klasyfikacją Poziomów

bottom of page